Gizlilik Politikası

1. Bir bakışta veri koruma

Genel notlar
Aşağıdaki bildirimler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel
bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz her türlü veridir. Veri koruma konusunda
detaylı bilgi için lütfen bu metnin altında yer alan gizlilik politikamıza bakınız.
Bu web sitesinde veri toplama
Bu web sitesindeki veri toplamadan kim sorumludur?
Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. Web sitesi operatörünün
iletişim bilgilerini bu veri koruma beyanında “Veri denetleyicisi hakkında bilgiler” bölümünde bulabilirsiniz.
Verilerinizi nasıl topluyoruz?
Bir yandan, verileriniz bize sağladığınızda toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler
olabilir.
Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle
toplanır. Bunlar çoğunlukla teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme
süresi). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.
Verilerinizi ne için kullanıyoruz?
kabul edilecek. Bağlayıcı kurumsal kurallar (BCR olarak da bilinir), bu kurallar bir AB veri koruma otoritesi
tarafından onaylanmışsa, üçüncü ülke transferleri için uygun bir garanti olabilir.
Seçtiğiniz hizmet sağlayıcıların aşağıdakileri verileri ABD’ye veya diğer güvenli olmayan üçüncü ülkelere aktarır:
Google Yazı Tipleri, Google reCAPTCHA
Standart sözleşme maddeleri sunan veya Bağlayıcı Kurumsal Kurallara sahip tüm sağlayıcılar için, veri
koruma metinlerimizde bunlara atıfta bulunuyoruz. Bu nedenle, siz ve sağlayıcı arasında standart sözleşme
maddelerinin gerçekten kabul edildiğinden veya Bağlayıcı Kurumsal Kuralların kullandığınız araç için geçerli
olduğundan emin olun. Böyle bir durum söz konusu değilse, aracımızla oluşturulan veri koruma beyanından
standart sözleşme maddelerine / Bağlayıcı Şirket Kurallarına yapılan ilgili referansı kaldırmanız gerekir.
Ancak bu durumda, aracın kullanımı büyük olasılıkla GDPR’yi ihlal etmektedir.
4 / 9
Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler
kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.
Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?
Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma
hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri
işleme için onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman gelecek için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli
koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca,
yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.
Bu ve veri koruma konusundaki diğer sorularınızla ilgili olarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2. Barındırma

Web sitemizin içeriğini aşağıdaki sağlayıcı ile barındırıyoruz:
IONOS
Sağlayıcı IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur’dur (bundan sonra IONOS olarak anılacaktır).
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IONOS IP adresleriniz de dahil olmak üzere çeşitli günlük dosyaları toplar.
Ayrıntılar için lütfen IONOS gizlilik politikasına bakın:
https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.
IONOS’un kullanımı DSGVO’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanmaktadır. Web sitemizin
mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlamak konusunda meşru bir menfaatimiz
bulunmaktadır. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO ve Madde
25 paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleştirilir, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG tarafından
tanımlandığı şekilde kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece.
Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

3. Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma
Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve
yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.
Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak
için kullanılabilecek verilerdir. Bu gizlilik politikası hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için
kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.
İnternet üzerinden veri iletiminde (örneğin e-posta ile iletişim) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek
isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.
Sorumlu kuruluş hakkında not
Bu web sitesi için veri denetleyicisi:
5 / 9
GOMER METAL SAN. ve TİC. LTD. ?T?
Bahçesaray, 8632. Sokak 6c, Aksaray Merkez/Aksaray, Türkiye
Telefon: +90 506 577 83 68
E-posta: office@gomer.cc
Kontrolör, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenme amaçlarını ve araçlarını tek
başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişidir.
Depolama süresi
Bu gizlilik politikasında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, verilerin
işlenme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silme için haklı bir talepte bulunursanız veya
veri işleme izninizi iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka
nedenlerimiz olmadığı sürece verileriniz silinecektir (örneğin, vergi veya ticaret hukuku kapsamında
saklama süreleri); ikinci durumda, veriler bu nedenler artık geçerli olmadığında silinecektir.
Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler
Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a veya DSGVO Madde 9
paragraf 1’e göre özel veri kategorileri işleniyorsa DSGVO Madde 9 paragraf 2 lit. a temelinde işleriz.
Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık rıza gösterilmesi durumunda, veri işleme ayrıca DSGVO
Madde 49 paragraf 1 lit. a temelinde gerçekleştirilir. Çerezlerin depolanmasına veya terminal cihazınızdaki
bilgilere erişilmesine (örn. cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veri işleme ayrıca TTDSG Madde 25
(1) temelinde gerçekleştirilir. Bu onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Verileriniz bir sözleşmenin ifası
veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. b
temelinde işleriz. Ayrıca, verilerinizin yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması
durumunda, verilerinizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. c temelinde işleriz. Ayrıca, veri işleme DSGVO
Madde 6 paragraf 1 f bendi uyarınca meşru menfaatimiz temelinde gerçekleştirilebilir. Her bir durumda
ilgili yasal dayanağa ilişkin bilgiler, bu veri koruma beyanının aşağıdaki paragraflarında yer almaktadır.
ABD ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımına ilişkin not
Diğer şeylerin yanı sıra, ABD’de veya veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan diğer üçüncü
ülkelerde bulunan şirketlerin araçlarını kullanıyoruz. Bu araçların aktif olması halinde, kişisel verileriniz bu
üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB’dekine benzer bir veri koruma seviyesinin
garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz.
Örneğin, ABD şirketleri kişisel verileri güvenlik makamlarına teslim etmekle yükümlüdür ve veri sahibi olarak siz
buna karşı yasal işlem başlatamazsınız. Bu nedenle, ABD makamlarının (örneğin istihbarat servisleri) izleme
amacıyla ABD sunucularında bulunan verilerinizi işlemesi, değerlendirmesi ve kalıcı olarak saklaması göz ardı
edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.
Veri işleme izninizin iptali
Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Daha önce vermiş olduğunuz onayı
istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptale kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden
etkilenmez.
6 / 9
Belirli durumlarda verilerin toplanmasına ve doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkı (GDPR
Madde 21)
VERI IŞLEMENIN MADDEYE DAYALI OLMASI HALINDE. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA F DSGVO, ÖZEL
DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KIŞISEL VERILERINIZIN IŞLENMESINE ISTEDIĞINIZ
ZAMAN ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI
PROFILLEME IÇIN DE GEÇERLIDIR. IŞLEMENIN DAYANDIĞI ILGILI YASAL DAYANAK BU VERI
KORUMA BEYANINDA BULUNABILIR. İTİRAZ EDERSENİZ, İŞLEME İÇİN MENFAATLERİNİZİ,
HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ KILAN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER
GÖSTEREMEDİĞİMİZ VEYA İŞLEMENİN YASAL TALEPLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ, UYGULANMASI VEYA
SAVUNULMASI AMACINA HİZMET ETMEDİĞİ SÜRECE KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ
(VERİ KORUMA KANUNU MADDE 21 (1) KAPSAMINDA İTİRAZ)
KIŞISEL VERILERINIZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA IŞLENIYORSA, BU TÜR PAZARLAMA
AMACIYLA SIZINLE ILGILI KIŞISEL VERILERIN IŞLENMESINE ISTEDIĞINIZ ZAMAN ITIRAZ ETME
HAKKINA SAHIPSINIZ; BU AYNI ZAMANDA BU TÜR DOĞRUDAN PAZARLAMA ILE BAĞLANTILI
OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFIL OLUŞTURMA IÇIN DE GEÇERLIDIR. ITIRAZ ETMENIZ HALINDE, KIŞISEL
VERILERINIZ DAHA SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (DSGVO
MADDE 21 PARAGRAF 2 UYARINCA ITIRAZ).
Yetkili denetim makamına itiraz hakkı
GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahiplerinin, özellikle ikamet ettikleri, çalıştıkları veya iddia edilen
ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetleyici makama itiraz etme hakları olacaktır. İtiraz hakkı, diğer
idari veya adli başvuru yollarına halel getirmez.
Veri taşınabilirliği hakkı
Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi için otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya
üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini sağlama hakkına sahipsiniz.
Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün
olduğu ölçüde yapılacaktır.
Bilgi, silme ve düzeltme
Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri
işlemenin amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma ve varsa bu verileri düzeltme veya silme
hakkına sahipsiniz. Bu amaçla ve kişisel veriler konusundaki diğer sorularınız için istediğiniz zaman bizimle
iletişime geçebilirsiniz.
İşlemeyi kısıtlama hakkı
Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için istediğiniz
zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:
Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için genellikle
zamana ihtiyacımız vardır. Doğrulama süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını
talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı bir şekilde gerçekleşmişse/gerçekleşiyorsa, şunları yapabilirsiniz
7 / 9
silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilir.
Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal talepleri uygulamak, savunmak veya uygulamak
için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına
sahipsiniz.
DSGVO Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir
dengeleme yapılmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün geldiği henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin
işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – saklanmanın yanı sıra – yalnızca sizin izninizle
veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel
kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle
işlenebilir.
SSL veya TLS şifreleme
Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin
iletimini korumak için, bu site SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı tarayıcının adres
satırının aşağıdaki gibi olmasından anlayabilirsiniz
“http://”, “https://” olarak ve tarayıcı çubuğunuzdaki kilit sembolüyle değişir.
SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

4. Eklentiler ve araçlar

Google Fonts

Bu site, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi için Google tarafından sağlanan Google Fonts olarak
adlandırılan yazı tiplerini kullanır. Bir sayfayı çağırdığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru
şekilde görüntülemek için gerekli yazı tiplerini tarayıcı önbelleğine yükler.
Bunun için kullandığınız tarayıcının Google’ın sunucularına bağlanması gerekir. Bu, Google’a bu web
sitesine IP adresiniz üzerinden erişildiğini bildirir. Google Fonts kullanımı DSGVO’nun 6. maddesinin 1.
fıkrasının f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, web sitesinde yazı karakterinin tek tip
sunumunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf
1 lit. a DSGVO ve Madde 25 paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleştirilir, onay çerezlerin depolanmasını
veya TTDSG tarafından tanımlandığı şekilde kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz
parmak izi) içerdiği sürece. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.
Tarayıcınız Google Fonts’u desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından standart bir yazı tipi kullanılacaktır.
Google Fonts hakkında daha fazla bilgi https://developers.google.com/fonts/faq adresinde ve
Google’ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Bu web sitesinde “Google reCAPTCHA” (bundan sonra “reCAPTCHA” olarak anılacaktır) kullanıyoruz.
Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.
reCAPTCHA’nın amacı, bu web sitesine girilen verilerin (örn.
8 / 9
iletişim formu) bir insan veya otomatik bir program tarafından yapılır. Bu amaçla reCAPTCHA, web sitesi
ziyaretçisinin davranışını çeşitli özellikler temelinde analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web
sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. Analiz için reCAPTCHA çeşitli bilgileri (örneğin IP adresi, web
sitesi ziyaretçisinin web sitesinde geçirdiği süre veya kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri)
değerlendirir. Analiz sırasında toplanan veriler Google’a iletilir.
reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri bir analiz yapıldığından
haberdar edilmez.
Verilerin saklanması ve analizi DSGVO’nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanmaktadır. Web sitesi
operatörü, web tekliflerini kötüye kullanılan otomatik casusluktan ve SPAM’den korumak konusunda meşru
bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO ve
Madde 25 paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleştirilir, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG
tarafından tanımlandığı şekilde kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi)
içerdiği sürece. Onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.
Google reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılarda yer alan Google Gizlilik
Politikası ve Google Hizmet Şartları’na bakın:
https://policies.google.com/privacy?hl=de ve https://policies.google.com/terms?hl=de.
Kaynak:
https://www.e-recht24.de